Het bewoners platform Buurt Bestuurt Middeldijkerplein en Omstreken

Wat is dat en wat doen ze?

Medio 2017 constateerden een tweetal bewoners van het Havenkwartier, dat je als burgers bij de gemeente moeilijk zaken voor elkaar krijgt. Het idee ontstond om een organisatie van bewoners op te zetten zonder rechtspersoonlijkheid; een platform volgens het type Buurt Bestuurt; er zijn meer van dit soort platformen in Nederland.
Aldus geschiedde. De aftrap werd gegeven met een Burendag op 23 september 2017 op het Middeldijkerplein. Dergelijke manifestaties passen binnen het werkveld van Buurt Bestuurt.

Tevens werd besloten om in het gebied van het platform – Havenkwartier, Reling, de Waters en de Meren tot de Meerwedesingel – een enquête te houden om vast te stellen wat er leeft onder de bewoners, zowel in positieve als in negatieve zin.

De terug ontvangen formulieren zijn geanalyseerd en zijn geformuleerd tot gespreksonderwerpen met de gemeente Barendrecht. Gezamenlijk wordt vervolgens getracht oplossingen te vinden voor de aangedragen problemen. Op deze wijze komen de individuele punten van bewoners binnen het Platform aan de orde via ons.

Intussen is er een stuurgroep ontstaan van ongeveer 15 bewoners, die met elkaar alle voorkomende zaken oppakken.

Resumerend is Buurt Bestuurt de gesprekspartner voor de gemeente Barendrecht namens de bewoners van het gebied. Andersom kan de gemeente ook zaken over de wijk bij ons neerleggen.

Verder het organiseren van activiteiten zoals een Burendag, het bevorderen daarmede van de onderlinge contacten tussen bewoners. In het bijzonder betrekken wij de ouderen en kwetsbare bewoners hierbij. Het is een prima methode om bewoners uit een eventueel isolement te halen.

Samen staan we sterker om onze veiligheid en leefbaarheid in de wijk te waarborgen. Onder de veiligheid verstaan we ook de verkeersveiligheid en de openbare orde. Dit verhoogt onze leefbaarheid in de wijk. 

Wat is het doel van Buurt Bestuurt

Voor de wijken rond het Middeldijkerplein in Barendrecht zijn wij het buurtplatform.

Voor individuen is het vaak lastig om met de gemeente Barendrecht zaken te bespreken over veiligheid en leefbaarheid. Via Buurt Bestuurt is het mogelijk om dat wel te doen. 
Samen staan we sterker om onze veiligheid en leefbaarheid in de wijk te waarborgen. Als u ons laat weten welke zaken er in onze wijken spelen dan kunnen we met z'n allen het woonplezier verhogen.

Heeft u ideeën of advies mail ons.